Kurser för företag och organisationer

Mår personalen dåligt? Är sjukskrivningarna oroväckande många? Förekommer det gruppbildning och mobbning?

En omorganisering på kommande? Hur ska personalen informeras? Hur ska personalen vara delaktig?

Hur ska cheferna och ledningen orka?
Är det tillåtet att vara människa?
Hur möts chef och arbetstagare?

Hur inse att tolkningarna inför samma fenomen kan vara diametralt olika? Hur lära sig att leva med andras olika värderingar och tolkningar?

Dessa frågor fokuserar vi på både ur organisationsperspektiv och ur personperspektiv.

Jag erbjuder samtal enskilt och i grupp samt även samtalsterapi vid behov. Tag kontakt så gör vi ett skräddarsytt paket!