Drömkurser

enligt Montague Ullmans metod

Är du intresserad av vad dina drömmar talar om för dig? Känns någon av dem särskilt betydelsefull och du undrar vad det kan handla om? Drömmer du upprepade gånger om samma sak? Springer du, försenar du dig, gömmer du dig undan förföljare, vad gör en häst i ditt hus?

En drömkurs kan ge dig förklaringen. Den mest kända metoden att systematiskt analysera drömmar är den av Montague Ullman.

www.symbolon.se: “Montague Ullman är klassikt skolad psykoanalytiker. Ullman (liksom Jung och många andra) hävdar att drömmarna blottlägger och lyfter fram drömmarens inre konflikter och inte, vilket Freud hävdade, bortträngt och förbjudet material.
Ullman vistades i Sverige under några år på sjuttiotalet för att undervisa blivande psykoterapeuter. Han utvecklade då en modell att arbeta med drömmar i grupp. Modellen har en uppläggning som ersätter traditionell psykoterapeutisk kunskap med mångfalden i gruppdeltagarnas intuitiva hållning till innehållet i drömmarna. Detta innebär att man inte behöver vara psykoterapeutisk skolad för att leda gruppen utan enbart ha utbildning som drömgruppsledare. Drömmaren behöver alltså hjälp för att förstå drömmens språk men den behöver inte vara professionell. Det innebär också att drömmarnas läkande och utvecklade potential kan göras tillgänglig för stora grupper av människor, något som Ullman starkt vurmar för.”

Sammansättning av grupp

Ullmans modell ger stora friheter då det gäller sammansättning av gruppen.
T.ex. äkta par kan vara med i samma grupp, något som är otänkbart i gruppterapi (om det inte gäller just en pargrupp). Även personalgrupper eller andra konstellationer kan vara vanliga.
Det måste dock göras klart att syftet med deltagandet är att utforska drömmar, inte att behandla eventuella inbördes konflikter.

Gruppstorleken ska vara minst 6 men högst 10 personer, som förbinder sig att mötas 6-10 gånger. En gång för varje deltagare.
Varje kurstillfälle räcker 2 timmar.
Den som anmält sig till en drömkurs ska ha fört drömdagbok en månad före start. De drömmar som bearbetas ska vara nya.

I drömdagboken skrivs drömmen ner så som den varit, utan tillägg och tolkningar. En beskrivning av föregående dag eller en aktuell livssituation ska ingå. Vanligt är att man under natten upplever föregående dags känslor via drömmens symboler.