Tjänster

Som symbolterapeut jobbar jag terapeutiskt med drömmar, sagor och myter, via målande, skrivande, rörelse och andra expressiva uttryckssätt.

Jag jobbar också med symboldrama, som är ett inre bildseende, ett bildspråk, i stället för ett språk via ord. Det finns bakom det intellektuella (och vi värjer oss ofta mot det just därför) och aktiveras via den högra hjärnhalvan.

Med hjälp av symbolterapi öppnas porten till den rika källa som finns inom var och en, källan ur vilken kreativiteten och fantasin porlar.

Bilden, symbolen har alltid varit min grej. Under min studietid blev drömmens bild det centrala i de flesta av de skrivarbeten jag gjorde. Jag har själv ett rikt drömliv. Och eftersom jag vet att drömmens symboler oftast är manifestationer av obearbetade känslor har jag via mina drömmar kunnat se det jag inte klarat av intellektuellt.

Det kan vara ytterst förlösande att måla och/eller dansa sin dröm, gestalta den i kroppspositioner och muskelrörelser. De tankar och känslor som inte kan uttryckas i ord får komma fram.

Bekanta dig närmare med de tjänster jag erbjuder via menyn eller kolla in aktuella kurser i kurskalendern!