Välkommen till Wild & Wise

Min vision är att skapa en plats för utveckling och helande. De flesta av oss upplever perioder i vårt liv då vi gått vilse och behöver hitta tillbaka till oss själva och återfinna vår glädje. Detta gäller såväl arbets- som privatliv.

Förutom samtalsterapi erbjuder jag även livsledning, parsamtal, drömkurser, kurser för cancerpatienter, samt föreläsningar och skräddarsydda kurser i bl.a. stresshantering, och ledarskapsutveckling.

- Melita Tulikoura
  Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes
  Diplomerad symbolterapeut

För vem?

  • För dig som står vid ett vägskäl och inte vet vart du ska gå.
  • För dig som är utbränd och har gått i väggen.
  • För dig som är i en sorgeprocess och/eller har haft en traumatisk upplevelse.
  • För dig som är i en livskris och känner att den är svår att hantera på egen hand, såsom relationsproblem och skilsmässa, pensionering, övergångsålder…
  • För dig som fått en cancerdiagnos.